En programförklaring

Jag har arbetat med kommunikation ideellt sedan tonåren och professionellt sedan jag tog min universitetsexamen 2006. Och i hela mitt liv har jag älskat och varit fascinerad av djur. Det är två intressen som inte ligger så långt ifrån varandra som man kanske kan tro.

Kommunikation handlar om att nå fram till någon med ett budskap för att förändra ett beteendemönster eller förklara ett skeende. Om det var en enkel sak skulle vi kommunikationsstrateger vara arbetslösa. Förmodligen skulle också relationer mellan älskande, vänner, kollegor och bekanta flyta på utan missförstånd om det här med att kommunicera var lätt som en plätt.

Så hur svindlande är inte tanken att trots att det ibland krävs ordentligt med jobb bara för att nå fram till någon av samma art, som talar samma språk – så kan vi lära oss att kommunicera med någon som ser totalt annorlunda ut och uttrycker sig på ett helt annorlunda sätt?

Hundträning handlar om kommunikation och respekt och för att bli en bra hundpedagog behöver vi vara lyhörda för hundens behov och inlärningsförmåga. Min utgångspunkt är att djur har rättigheter och att varje hund har ett egenvärde – den finns till för sin egen skull. Därför använder jag mig i mina kurser av positiv förstärkning. Det betyder att vi lär oss att belöna hunden när den gör rätt och att vi inte bestraffar hunden genom tvång, våld eller hot om våld.

Välkommen till Kompis! Positiv hundträning. Jag hoppas att mina kurser ska fördjupa din relation med din hund och utveckla din förståelse för hur den lär sig, hur den fungerar och vad den har för behov.

Jag ger alla medlemmar i Djurens Rätt 100 kronor rabatt på privat träning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *